Anställda

På JPAB arbetar det för närvarande 12 st medarbetare